top of page

BizQuiz

BizQuiz – aplikacja mobilna wspierająca utrwalanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń. Samodzielny trening biznesowych kompetencji.

Klient

Data

Typ projektu

Zakres projektu

Integra Consulting Poland

Wrzesień 2016

UX / UI design

Aplikacja mobilna

bizquiz_mockup.png

Discovery / Metody badawcze

5 wywiadów

Indywidualnych pogłębionych pół ustrukturyzowanych z pracownikami działów HR i z uczestnikami szkoleń.

Desk research

W obszarze rozwiązań grywalizacyjnych.

Analiza rozwiązań rynkowych

Analiza trendów i dostępnych już rozwiązań na rynku, które odpowiadają na podobne problemy / mają podobną propozycję wartości.

Testy użyteczności

Testowanie ekranów i flow aplikacji pod kątem użyteczności i wykrycia błędów.

IDI - postawione przez nas pytania badawcze:

 • Z jakimi problemami i wyzwaniami zmagają się pracownicy działów HR w weryfikacji nabytej przez uczestników szkoleń wiedzy?

 • Z jakimi problemami i wyzwaniami zmagają się uczestnicy szkoleń w przyswojeniu nabytej podczas szkoleń wiedzy?

 • Jak sposób uczenia się wpływa na przyswajanie wiedzy? Preferowane sposoby uczenia się.

 • Ewaluacja wiedzy poszkoleniowej - jak umożliwić przyswajanie wiedzy szkoleniowej poza salą szkoleniową?

Discovery / Insighty z badań

Pracownicy działów personalnych odpowiedzialni za rezultaty szkoleniowe mają problem z weryfikacją wiedzy poszkoleniowej u uczestników delegowanych na szkolenia.

Brakuje atrakcyjnych i angażujących rozwiązań wspierających proces szkoleniowy poza salą szkoleniową.

Uczestnicy nie mają czasu lub niechętnie poświęcają czas prywatny na przeglądanie notatek oraz drukowanych materiałów szkoleniowych.

Uczestnicy szkoleń potrzebują spersonalizowanych rozwiązań dopasowanych do unikatowego trybu dnia oraz możliwości czasowych.

Dla kogo projektowaliśmy?

bizquiz_persona01.png
bizquiz_persona02.png

?

How might we?

Jak możemy pomóc Agnieszce w zwiększeniu efektywności szkoleń oraz zaangażowaniu pracowników do rozwoju poprzez ułatwienie im dotarcia do właściwej wiedzy.

Value proposition

Wsparcie w systematycznym utrwalaniu wiedzy.

Wzrost zaangażowania pracowników w rozwój.

Analiza rozwiązań rynkowych

Wnioski z obserwacji rynku 

Zwróciliśmy uwagę, że na rynku nie ma rozwiązań umożliwiających rozwój umiejętności biznesowych. Znaleźliśmy aplikacje rozrywkowe oferujące quizy z wiedzy z różnych dziedzin jednak żadne nie oferowały tematyki biznesowej, ani nie umożliwiały stworzenia quizów o spersonalizowanej zawartości.

Bizquiz daje nową propozycję wartości, łącząc możliwość rozwoju wiedzy biznesowej w bardzo atrakcyjny i przyjemny sposób - rozwiązywanie szybkich quizów, dostępnych wszędzie i o każdej porze.

Rozwiązanie

BizQuiz to aplikacja mobilna wspierająca proces szkoleniowy. Umożliwia utrwalenie materiału szkoleniowego poprzez rozwiązywanie quizów dostosowanych tematycznie pod konkretną grupę szkoleniową. 
bizquiz_mockup_02.png

Scenariusze użycia

Korzystam z aplikacji przed kolejnym szkoleniem

Wpisuję kod dostępu przyporządkowany do mojej grupy szkoleniowej.

Rozwiązuję quizy na poziomie podstawowym dotyczące poprzedniego szkolenia, aby powtórzyć materiał.

Widzę efekty. Łatwiej aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, gdy moja wiedza jest aktualna.

Chcę bardziej angażować się w proces szkoleniowy.

Osiągam lepsze wyniki w pracy.

Systematycznie rozwiązuję quizy, żeby się rozwijać

Wpisuję kod dostępu przyporządkowany do mojej grupy szkoleniowej.

Rozwiązuję quizy na poziomie podstawowym oraz dodatkowe o rozszerzonej tematyce.

Poszerzam wiedzę w przyjemny sposób.

Widzę efekty regularnego korzystania z aplikacji.

Prototyp / główne ekrany

Wyniki badań użyteczności

Przeprowadziliśmy badania użyteczności aplikacji z 3 osobami. Testowaliśmy prototyp stworzony w InVision prosząc respondentów o wykonanie zadań:

 • Zaloguj się do aplikacji za pomocą kodu dostępu

 • Przejdź do quizu i wypełnij go

 • Spróbuj poprawić swój wynik

 • Odpowiedz na pytanie: Co myślisz o testowanym rozwiązaniu, czy jest dla Ciebie wartościowe?

Wnioski z badań prototypu + usprawnienia planowane 

 • Koncepcja aplikacji i propozycja wartości jest zrozumiała i przyjęta bardzo pozytywnie przez respondentów.

 • Zwiększenie klikalności obszarów (użytkownicy nie klikali bezpośrednio w strzałkę, ale też w tekst obok aby przejść dalej).

 • Powiększenie sekcji feedbacku  (“Świetna sprawa, że widzę nie tylko poprawną odpowiedź, ale też wyjaśnienie”).

 • Poprawa ilości pytań w bazie danych. Respondenci, zwrócili uwagę, że pytania w kolejnych podejściach do quizu często się powtarzają, więc granie szybko się nudzi, natomiast jakość pytań jest na bardzo wysokim poziomie.

Next steps - pomysły i plany na dalszy rozwój usługi

Rozszerzenie produktu do aplikacji personalizowanej pod konkretnego klienta (branding aplikacji, umożliwienie tworzenia treści przez klienta).

Rozszerzenie dostarczanych treści o content produkowany we współpracy z influencerami
i autorytetami z branży szkoleniowo-doradzej.

Skalowanie usługi na inne języki i współpraca
z większą ilością trenerów również z innych krajów.

Rozszerzenie usługi o nowe funkcjonalności (wprowadzenie grywalizacji zespołowych, otrzymywanie bonusów, odznak, tytułów, dostęp do treści na poziomie ekspert).

bottom of page